Honzebroekstraat 23 - 8800 Roeselare
Freinetonderwijs Projectwerk Actieve ouderwerking 'GRAAG' is beter

Freinetonderwijs

Leren is niet opnemen wat anderen bedacht hebben, je leert pas echt als je al handelend experimenteel kunt zoeken en ontdekken en daar met anderen over kunt communiceren. De leraar bepaalt niet eenzijdig wat er gebeurt, maar de kinderen en de leerkracht plannen in democratisch/coöperatief overleg het werk.

Read More

Projectwerk

De school is niet alleen een plaats waar leerstof wordt aangeboden, maar vooral waar kennis en ontvoogding worden uitgedragen.

Read More

Actieve ouderwerking

Onze ouders worden als vaste partners betrokken in de uitbouw van de school. Hun inbreng wordt georganiseerd in overleg. Daarom heeft onze school ook heel specifieke verwachtingen van de ouders wat hun deelname aan het schoolgebeuren betreft.

Read More

'GRAAG' is beter

Jongeren die graag leren, leren beter; leerkrachten die graag in hun school en klas werken, doen dat beter; ouders die graag participeren, participeren beter. Onze school wil bij kinderen een positief zelfbeeld ontwikkelen en hun motivatie bevorderen.

Read More

Wat is freinet?

Het Freinetonderwijs leent zijn naam aan de Franse leraar en pedagoog Célestin Freinet, die leefde van 1896 tot 1966. Hij vond dat de kinderen…

Read More

Onze visie

Wij willen graag:

  • een KWALITEITSVOLLE school zijn, een school waar je kan leren volgens je eigen kunnen en kwaliteiten. Wij streven er dan ook…
    Read More

Groene omgeving

Onze school is omgeven door een prachtig groen domein. Onlangs zijn we ook gestart met een vergroeningsproject. Concreet houdt dit in dat we met…

Read More

Groeien in ’t KWADRAAT

Welkom

Beste ouders, Beste leerling, Dankjewel dat je even de tijd neemt om onze website te bezoeken. Wij hopen u hiermee wegwijs te maken in onze Freinetschool. Deze website probeert u een beeld te geven van onze werking, structuur en organisatie van de school. Daarnaast kunt u er ook heel wat praktische informatie terugvinden in ons […]

Read More »